دعوت به همکاری علمی

موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر به منظور استفاده حداکثری از توان پژوهشگران داخلی و خارجی بدین وسیله از کلیه پژوهشگران محترم و توانمند در رشته های معماری، شهرسازی، برنامه ریزی و مدیریت شهری (صرفا با مدرک تحصیلی دکتری) جهت همکاری علمی به منظور بررسی و ارزیابی مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، دعوت بعمل می آورد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند ضمن اعلام آمادگی، رزومه خود را جهت بررسی به ایمیل موسسه به آدرس این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  ارسال نمایند.